تونل کابل صدر-نیایش

صفحه نخست/تونل کابل صدر-نیایش

پروژه تونل کابل صدر-نیایش :
محصول استفاده شده از مشیران : HF20
مجری ایزولاسیون و زهکشی : شرکت پارسیان مهار سنگ

 

طراحی سایت توسط زفره مدیا © 2014 مشیران.