توری استوانه ای OR7/20, MM6/20

صفحه نخست/توری استوانه ای OR7/20, MM6/20

توری فیلتر

این توری ها بصورت استوانه ای، جهت روکش فیلترهای آب و بسته بندی بطریها و قطعات تولید میگردند.

نام محصول طول رول

(متر)

اندازه بازشو توری

(سانتیمتر)

اندازه چشمه

(میلیمتر)

وزن هر مترطول

(گرم)

نوع مواد اولیه رنگ

OR7/20P

50 7 الی 12عرض ثابت 7 20 P.P بیرنگ

OR7/20L

50 7 الی 12عرض ثابت 7 20 LDPE بیرنگ

MM6/20L

50 6 الی 15عرض ثابت 4 20 LDPE بیرنگ
طراحی سایت توسط زفره مدیا © 2014 مشیران.