توری روکش جعبه میوه FBC

صفحه نخست/توری روکش جعبه میوه FBC

توری جعبه میوه

این توریها بعنوان روکش جعبه های میوه مورد استفاده قرار میگیرد.

 

نام محصول

طول رول(متر) اندازه بازشو توری(سانتیمتر) اندازه چشمه(میلیمتر) وزن هر مترطول  (گرم) نوع مواد اولیه رنگ

FBC2/32

500 32 الی 37 4 23 LDPE قرمز

FBC2/64

500 64 الی 70 4 45 LDPE قرمز

FBC30

500 30 الی 45 3 30 LDPE قرمز

FBC40

500 40 الی 60 3 35 LDPE قرمز
طراحی سایت توسط زفره مدیا © 2014 مشیران.